Horari per les Corals

ESCOLANIA LOYOLA

BARCELONA111


Dijous 12 Juliol 2018


Missa de les Nacions

9 h

15 h

Sortida
Divendres 13 Juliol 2018


9 h

Arribada dels cors
INEFC BARCELONA
per assaig general

Dinar INEF Barcelona

12,30 h

13,00 h

Sortida amb BUS a Montserrat

Abadia de Montserrat

Pregaria Pau

18:30 h

20,15 h

Sopar a Montserrat

Tornada BUS

21,15 h